Setřásací stroj Senator

Čím šikmější, tím přesnější...

Zvyšovat výkonnost – usnadňovat práci: Setřásací stroje Senator Profi-Line setřásají vějířovitě rozložené materiálové archy do přesných, podle hran srovnaných, kompaktních vrstev papíru. A střesený materiál, připravený pro ořez, zvyšuje přesnost i výkonnost řezu.
Pro každou potřebu: Různé verze

Po volbě setřásací polohy (vlevo nebo vpravo) se střásací stroj nastartuje. Setřásací stroj se okamžitě spustí do ergonomicky výhodné, spodní nakládací polohy. Do stroje se vkládají vějířovitě rozložené listy a skloněním a vibrací se s přesně vyrovnanými hranami automaticky nakládají po tažné straně a straně s předními značkami. Tři volně posouvací dorazy v případě potřeby zabezpečí naprosto přesnou vkládací polohu. Kdykoliv lze provádět průběžné vytlačení vzduchu.
Vytlačování vzduchu se spouští nožním pedálem. Válec se převalí přes vrstvu papíru, který přidržuje svírací kolejnice, vzduch se zcela vytlačí, posunutí vrstvy papíru není možné. Po vytlačení vzduchu najede setřásací stroj vodorovně na vykládací polohu na výšku stolu, nastartuje se ventilátor. Pneumaticky se otevře jedno postranní sklopné rameno, setřesená vrstva papíru se na vzduchovém polštáři může přenést k rychlořeznému stroji nebo automaticky přesunout dozadu na vkládací stůl (volitelné doplňkové zařízení).