Obraceče stohů BUSCH řada SWH


Zařízení řady SWH jsou mnohem víc než jenom obraceče stohů. Technicky vyspělý obraceč stohu papíru zabezpečuje hladký provoz a rychlejší další zpracování a je nepostradatelným zařízením pro náročné tiskárny a zpracovatele papíru a kartonu. Slouží přípravě, tisku i konečnému zpracování. Je nutnou investicí při vyšších nárocích na kvalitu konečného produktu.

Značení produktové řady SWH
Každý model řady SWH nese označení, které se skládá z čísla označujícího šíří nakládací plošiny (90 / 125 / 155 / 180 cm) a kombinací písmen R/L/A. Instalace zařízení nevyžaduje jejich zapuštění do podlahy ani pevné upevnění k podlaze.

L provzdušnění
Nesmí se zapomenout na provzdušnění nepotištěného materiálu. Ořízlé hrany papíru jsou odděleny (zabránění potisku dvou slepených listů), celý stoh papíru je opatřen vzduchovým polštářem. Vzduchové tryska jezdí pod stohem materiálu automaticky z jedné strany na druhou nebo jsou jednotlivě řízené stlačením ovládacího tlačítka.

A srovnávání
Robustní vyrovnávací pravítko přijede po otočení ručního kola ke stohu papíru. Zarážky pravítka se roztáhnou podle výšky stohu papíru. Vysokým výkonem provzdušňování se stoh v nakloněné poloze (15°) vyrovná podle pravítka. Výběr makulatur a chybných listů je v této pozici podle materiálu bez problémů proveditelný. Též je možné středové vyrovnání stohu papíru na větší paletě. Obslužný pult je u strojů s vyrovnávacím pravítkem pohyblivý dopředu a dozadu, aby se ulehčilo pozorování při řízení vyrovnávání, stejně jako při eventuálním manuálním přerovnání.

R setřásání
Setřásání je ideálním prostředkem k perfektnímu vyrovnání stohů papíru a kartonu.
Je prováděno v nakloněné poloze stohu papíru při vysokém výkonu provzdušňování.
Tichý vibrační proces vyrovná stoh papíru do spodního rohu. Intenzitu vibrace je možné u obslužného pultu plynule měnit.