Váhy stohu s funkcí počítání papíru

Vybalený vážní můstek je připraven u pozice setřásače, po jeho
nadzvednutí se můstek vsune na požadované místo
Proč používat váhu stohu:
 • Váha stohu slouží k průběžné kontrole počtu zpracovaných archů (zařízení se umisťuje do workflow zpravidla před řezačku).
 • Zákazník získá trvalý přehled o počtu archů (případně o jejich hmotnosti) zpracovaných v rámci dané zakázky.
 • Je-li připojena tiskárna nebo počítač, lze zákazníkovi snadno prokázat, zda byl skutečně dodán objednaný počet finálních výrobků.
Oproti přímému počítači archů má váha tyto výhody:
 • Nižší pořizovací náklady;
 • Společné zobrazování hmotnosti a počtu kusů;
 • Konstrukčně jednodušší a proto spolehlivější řešení;
 • Významná úspora místa – váhu lze s výhodou umístit pod některý ze strojů (zpravidla setřásač);
 • Eliminace jednoho kroku v celém workflow;
 • Úspora manuální práce.
Přednosti použitého řešení:
 • Zařízení vyniká vysokou mírou variability a především značnou mechanickou odolností (rám svařovaný z ocelových profilů, displej v ochranném nerezovém pouzdru). Po instalaci tiskárny umožňuje tisk protokolu příjmu archů.
Jak systém pracuje:
 • Systém sestává z vážního můstku umístěného na podlaze, na němž je postaven setřásač (nebo jiné zařízení dle přání zákazníka)
1. Zvedák stohu 2. Platforma váhy (můstek) 3. Setřásač 4. Interface váhy
5. Transportní systém řezačky 6. Řezačka 7. Boční stůl k řezačce
Dalšími komponentami jsou:
 • Vyhodnocovací jednotka s displejem;
 • Tiskárna (lze dodat i bez ní);
 • Sériové bidirektionální rozhraní RS232 pro výstup dat do počítače.
 • Vyhodnocovací zařízení je s vážním můstkem spojeno kabelem což umožňuje jeho umístění podstatě do libovolné pozice tak, aby to bylo ergonomicky výhodné z hlediska prostorového uspořádání celé výrobní linky.
 • Setřásač je umístěn na vážním můstku, přičemž jeho hmotnost se vždy před zahájením zakázky vynuluje a přístroj ji automaticky odečítá jako mrtvou zátěž.
 • Před zahájením zpracovávané zakázky se zváží přesně odpočítaný počet a tento údaj uložen do paměti zařízení jako referenční hodnota (10, 20, 50 archů apod.)
 • Za chodu setřásače je údaj na displeji váhy pouze přibližný, Přesný údaj se zobrazí ihned po skončení setřásání.
Jak probíhá instalace váhy:
 • Dodávka váhy se uskuteční do 3 týdnů ode dne objednání.
 • Termín instalace se domluví předem, aby nedošlo k narušení výroby.
 • Instalaci váhy provádí naši technici, kteří zároveň zařízení přivezou.
 • Instalace váhy pod setřásač stohu nezabere více než 3 – 4 hodiny.
 • Celé zařízení je včetně spojovacího materiálu, nářadí a vybavení přivezeno malým dodávkovým automobilem.
Základní parametry dodávaných vah:
 • Rozměr plošiny (vážního můstku) plně variabilní dle typu setřásače nebo na základě specifických požadavků zákazníka;
 • Konstrukce vážního můstku práškově lakovaná do černé barvy
 • Snímače – ověřitelné DMS články, IP 67, OIML C3, EU ověřitelná, třída přesnosti III, CE
 • Váživost variabilní dle hmotnosti setřásače 0 – 600 kg, 0 – 1000 kg, 0 – 1200 kg, 0 – 1500 kg, 0 – 2000 kg nebo 0 – 3000 kg (vždy celkem vč. mrtvé zátěže reprezentované setřásačem)
 • Diference 10 g;
 • Indikátor s přívodním kabelem délky 5 m a s ochranou proti poškození;
 • Indikátor ověřitelný v nerezovém provedení, IP 67, s nastavitelným úchytem k montáži na stůl nebo zeď, displej LCD podsvícený;
 • Elektrické připojení: 230 V/ 50Hz;
 • Datové připojení: sériové bidirektionální rozhraní RS232.